Kemi

Vi strävar efter minimal miljöpåverkan. För att nå snabba resultat arbetar en person på heltid med arbetsmiljö och yttre miljö. Ansvaret omfattar val av kemikalier, samt buller, arbetsrisker och ergonomi. Satsningen ger oss lägre sjukfrånvaro, jämnare resultat och gladare anställda. Vilket märks hos dig som kund.