Personal

Din arbetsplats är också vår. Därför är vi oerhört noga med personal. Först och främst hur och vem vi söker. Sedan hur vi utbildar och hur vi trivs och levererar. Lika envist som medvetet har vi endast fast anställd personal. Det betyder att vi inte säljer våra avtal vidare till underentreprenörer, som vi inte kan kontrollera. Du kan vara säker på att dina städande arbetskamrater är kunniga yrkesstädare som månar om din arbetsplats lika väl som sin.