Vård

Kraven på hygien är extra höga, desinficering vanlig, städrutiner är ofta dagliga.