Industri

Städning av lokal, bortforsling av restmaterial bäddar för effektiv produktion nästa dag. Rena lokaler minskar risken för både olycksfall och brand. Skall en industri fungera under högtryck krävs att den är ren och framkomlig. Kringmiljön påverkar kvalitet och kontroll.