Bygge

Byggstädning är viktig för logistiken. Nytt material skall få plats, skräp och spill skall bort. Och sorteras. Ett litet exempel, under bygget av Mölndals Galleria sorterade vi 85 procent av avfallet. Viktigt för miljön, men också för fastighetens miljöcertifiering.